Sulistiani, H., A. R. Isnain, I. Yasin, E. D. Mega, A. Virgilia, and A. Akbar. “PENERAPAN DAN PELATIHAN PERPUSTAKAAN DIGITAL PADA SMK N 1 PADANG CERMIN”. Jurnal WIDYA LAKSMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), vol. 2, no. 2, Aug. 2022, pp. 82-87, https://jurnalwidyalaksmi.com/index.php/jwl/article/view/38.